top of page

Med Vivolex Advokatfirma som inkassoadvokat, skal du ikke længere bekymre dig om dårlige betalere. Når du har overdraget sagen til os, hører du ikke om den igen - før vi sender dig pengene eller sagen afsluttes. Så kan du bruge tiden på, at drive din forretning, mens vi henter pengene.

 

Advokat Silas Hecht har ansvaret for sagernes behandling. Han har over 10 års erfaring med inkasso, hvilket giver en unik indsigt i hvad der virker i forskellige sammenhænge. Dette danner grundlaget for en effektiv proces, med en meget høj inddrivelsesrate samt en hurtig og billig sagsbehandling. 

En af fordelene ved, at benytte et advokatfirma som inkassopartner er, at vi kan varetage sagens behandling fra den første rykker til forgedretten, byretten og sågar landsretten hvis det skulle blive nødvendigt. Derudover er vi (i modsætning til de øvrige aktører på markedet) underlagt de advokatetiske regler. Dette sikre en etisk forsvarlig behandling af sagerne. 

Udfyld nedenstående formular, og bliv kontaktet for en uforpligtende drøftelse af mulighederne. 

 

Inkasso

BLIV KONTAKTET AF EN INKASSOADVOKAT 

Tak for din e-mail. Du bliver kontaktet af en advokat hurtigst muligt.

bottom of page